Uw winkelwagen is leeg.
Verder winkelen


Direct gewaarschuwd bij te hoge concentratie CO in de lucht

Werking van de Koolmonoxidemelder

Alvorens uitleg te geven over de slimme WoonVeilig Koolmonoxidemelder is het belangrijk om te begrijpen wat koolmonoxide is en waarom dit gevaarlijke gas ook wel een sluipmoordenaar wordt genoemd.

Ieder jaar ondervinden mensen namelijk de directe gevolgen van koolmonoxide(CO)-vergiftiging, in een aantal gevallen met de dood tot gevolg. koolmonoxide is een onzichtbaar, geurloos, smaakloos en zeer giftig gas. Het wordt geproduceerd door apparaten en voertuigen die brandstoffen verbranden, zoals kool, olie, natuurlijk gas/gasflessen, paraffine, hout, benzine, diesel, houtskool, etc. Koolmonoxide wordt eerder geabsorbeerd door rode bloedcellen in de longen dan zuurstof. Door het gebrek aan zuurstof in het bloed kan schade ontstaan aan het hart en de hersenen.

Een hoog niveau aan koolmonoxide in een huis kan veroorzaakt worden door:

 • Onjuist of niet goed geïnstalleerde apparatuur voor de verbranding van brandstof.
 • Geblokkeerde of lekkende schoorstenen/rookkanalen. Sterke wind op de gevel kan afvoergassen terugblazen, bijvoorbeeld de spouw in.
 • Geblokkeerde ventilatiekanalen of tochtstrips die ruimtes luchtdicht maken waarin apparaten brandstof verbranden of waarin zich een open haard bevindt.
 • Motoren van auto’s, grasmaaiers, etc. die aan blijven staan in afgesloten ruimtes.
 • Draagbare paraffine of gasverwarmers in slecht geventileerde ruimtes.
 • Kieren in binnenmuren kunnen zorgen voor het doorlaten van CO vanuit de spouw.

De slimme draadloze WoonVeilig Koolmonoxidemelder zorgt ervoor dat jij en je contactpersonen onmiddellijk gewaarschuwd worden bij een te hoge concentratie CO in de lucht. Zodra er CO wordt waargenomen klinkt een luide sirene en krijgen jij en je contactpersonen direct een alarmmelding per SMS, telefoon of e-mail.

De Koolmonoxidemelder maakt gebruik van een elektrochemische sensor om de aanwezigheid van koolstofmonoxide in de lucht te detecteren. De sensor van de melder voert een reeks metingen uit en slaat deze omgevingsinformatie op. Een hoeveelheid deeltjes (ppm) koolmonoxide (CO) in de lucht boven een bepaalde drempelwaarde kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en zelfs vergiftiging. De Koolmonoxidemelder geeft daarom een alarm wanneer een te hoog niveau gedurende een bepaalde tijd is gemeten.

Uiteraard voldoet de slimme WoonVeilig Koolmonoxidemelder aan de Europese normering (EN50291).

> Naar de Koolmonoxidemelder

Onderdelen van de koolmonoxidemelder:

1. Statuslampje:

dit tweekleurige LED-lampje geeft de status weer van de koolmonoxide melder. a. Bij een lage batterij spanning kleurt de LED lamp geel iedere 30 seconden. b. Wanneer de koolmonoxidemelder een bericht verstuurt knippert de LED lamp rood. c. Bij een CO Alarmmelding knippert de LED lamp rood.

2. Testknop:

de testknop wordt in de volgende situaties gebruikt: a. Aanmelden van de Koolmonoxidemelder op de huiscentrale b. Testen van de verbinding tussen de koolmonoxidemelder en de huiscentrale. c. Testen of the koolmonoxidemelder correct functioneert. d. Uitzetten van het lokale alarmsignaal.

3. Batterijvak:

om de batterijen in te plaatsen.

4. Montagegaten:

gaten ten behoeve van de montagesteun.

5. Montagesteun:

Om de koolmonoxidemelder te bevestigen met schroeven.

Wat te doen als het alarm af gaat?

 • Open zo snel mogelijk deuren en ramen om de ruimte ventileren;
 • Schakel alle verbrandingsapparaten uit en stop met het gebruik er van;
 • Zorg dat jij en andere aanwezigen zo spoedig mogelijk het huis verlaten;
 • Bel voor medische hulp wanneer u vermoedt dat er slachtoffers zijn van koolmonoxide vergiftiging (hoofdpijn, misselijkheid, braken);
 • Bel de brandweer voor meting van het CO gehalte in uw huis;
 • Neem contact op met uw installateur om het verbrandingsapparaat, schoorsteen en of afvoer te controleren en te repareren;
 • Ga jouw huis niet in totdat de koolmonoxidemelder gaan alarm meer geeft. Wanneer u op de testknop heeft gedrukt wacht dan minimaal 15 minuten.

Tip: Door ventilatie na het openen van ramen en deuren is het mogelijk dat de CO opgelost is op het moment dat er hulp arriveert en het alarmsignaal niet meer te horen is. Hierdoor lijkt het alsof het probleem tijdelijk is opgelost. Het is cruciaal dat de bron van de CO alsnog wordt gevonden en dat de juiste reparaties worden uitgevoerd.

Kijk hier voor meer nuttige informatie over de gevolgen van koolmonoxide en de werking van de slimme WoonVeilig Koolmonoxidemelder.


Installeren

Het installeren van een koolmonoxidemelder kun je prima zelf doen. Daarbij is het bepalen van een goede plaatsingslocatie wel zeer belangrijk. Doorloop de volgende stappen:

Het aanmelden de koolmonoxidemelder op het alarmsysteem

1. Open het klepje van het batterijvak en plaats de drie batterijen in het batterijvak. Als de batterijen correct zijn geplaatst, geeft de koolmonoxidemelder twee korte pieptonen en begint het statuslampje te knipperen.

2. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.

3. Druk minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.

4. Druk op de testknop van de koolmonoxidemelder. De LED lamp knippert rood. De huiscentrale geeft een pieptoon wanneer de koolmonoxidemelder succesvol is aangemeld.

5. Druk nogmaals minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.

6. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde koolmonoxidemelder verschijnen.

Tip: Verander de naam van de koolmonoxidemelder zodat deze gemakkelijk te herkennen is. Dit is zeker handig als je meerdere koolmonoxidemelders hebt.

Het monteren van de koolmonoxidemelder:

Let op: test altijd eerst of de gewenste montageplek binnen het bereik van de huiscentrale valt. In het geval van de koolmonoxidemelder doe je dat op de volgende manier:

 • Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
 • Druk minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale is nu klaar om een reeds aangemelde koolmonoxidemelder te testen.
 • Druk op de testknop van de koolmonoxidemelder. Als de koolmonoxidemelder binnen de reikwijdte van de huiscentrale valt, geven de huiscentrale en de koolmonoxidemelder twee pieptonen.
 • Wanneer je geen bevestigingstoon op de huiscentrale hoort, kan het zijn dat de koolmonoxidemelder buiten het bereik van de huiscentrale valt. Verplaats de koolmonoxidemelder en herhaal het testen van het bereik.
 • Druk nogmaals minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je klaar bent met testen. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.

Naast het bereik is het ook van belang om de volgende richtlijnen aan te houden met het bepalen van de beste plaatsingslocatie voor de koolmonoxidemelder:

 • als er zich een verbrandingsapparaat bevindt in een kamer waar mensen slapen, plaats dan de koolmonoxidemelder in deze kamer.
 • plaats een koolmonoxidemelder in een kamer waarin zich een afvoerloos verbrandingsapparaat of een verbrandingsapparaat met een geopende rookgaskanaal bevindt.
 • plaats een melder in een kamer waarin bewoner(s) het grootste deel van hun tijd doorbrengen (bijv. de huiskamer).
 • in een studio-appartement moet de koolmonoxidemelder zo ver mogelijk van de kookapparatuur af geplaats worden, maar vlak bij de plaats waar de persoon slaapt.
 • als het verbrandingsapparaat in een kamer staat die normaal gesproken niet gebruikt wordt, zoals de stookruimte, dan moet de koolmonoxidemelder vlak buiten de kamer geplaats worden zodat het alarm gemakkelijk gehoord kan worden.

Wil je de koolmonoxidemelder plaatsen in een ruimte met verbrandingsapparaat? Let dan op de volgende zaken:

● Als de melder aan de muur wordt geschroefd hang deze dan hoger dan het hoogste punt van een raam of deur en in ieder geval 150mm van het plafond (zie onderstaande afbeelding).

● Installeer de melder aan de muur in geval van een vlak plafond.

● Als de melder aan het plafond hangt dan moet deze in ieder geval 300mm afstand hebben van de muur of een licht fitting.

● De koolmonoxidemelder moet een horizontale afstand hebben ten opzichte van het verbrandingsapparaat van 1 - 3 meter.

● De koolmonoxidemelder moet aan de hoge kant worden geplaatst in een ruimte met een schuin dak maar wel 300mm uit het hoogste punt.

● Als de kamer opgedeeld is, dan moet de koolmonoxidemelder zich aan de kant bevinden waarin de potentiële bron zich bevindt.


Plaats je de koolmonoxidemelder in een slaapkamer of kamer in de nabijheid van het verbrandingsapparaat dan die je op de volgende punten te letten:

● Plaats de koolmonoxidemelder in de buurt van de mond / neus van de bewoners (zie onderstaande afbeelding).

● Zorg dat de bewoners de LED lamp kunnen zien.

● Zorg dat de bewoners de LED lamp kunnen zien.


Nadat je er zeker van bent dat de koolmonoxidemelder binnen het bereik van de huiscentrale valt en je de juiste plaatsingslocatie hebt geselecteerd, kun je de koolmonoxidemelder monteren met de bijgeleverde schroeven. Bekijk daarvoor hier de instructies.


Testen

Om een juiste werking van de koolmonoxidemelder te controleren is het aan te raden deze te testen en dat doe je als volgt:

Druk op de testknop van de koolmonoxidemelder. Wanneer de koolmonoxidemelder correct functioneert, brandt het statuslampje en hoor je een pieptoon.

Het is ook mogelijk om het alarm op gas te testen met een wierookstokje of sigarettenrook. Vul een plastic zak van een geschikt formaat met voldoende rook van een wierookstokje of een sigaret. Doe de CO-melder in de met rook gevulde zak en sluit deze af. Binnen enkele seconde zal het statuslampje branden en hoor je een pieptoon. Om te bevestigen dat de CO-melder CO-gas in de zak heeft gedetecteerd.


Onderhoud

Voor de Koolmonoxidemelder heb je 3x een AA batterij nodig. De batterij vind je hier..

Eén maand voordat de batterijen volledig leeg zijn, ontvang je een notificatie. Zo heb je nog voldoende tijd om de batterij te vervangen. Als de batterijen bijna leeg zijn, krijg je de volgende meldingen wanneer je de WoonVeilig Beveiligingsdienst hebt:

1. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.

2. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".

3. Het statuslampje op het deur-/raamcontact begint te knipperen.

4. Op de huiscentrale knippert het lampje “Status” rood/groen. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.Onderhoudspagina

Naast dat je op diverse mogelijkheden op de hoogte wordt gesteld dat jouw accessoire onderhoud nodig heeft, is de melding ook terug te zien op de onderhoudspagina in de WoonVeilig App. Volg de onderstaande stappen om bij de onderhoudspagina te komen:

1. Open de WoonVeilig App

2. Selecteer in het menu de optie 'onderhoud'.

3. Je ziet nu direct de verbinding- en batterijstatus van iedere accessoire die met jouw WoonVeilig Alarmsysteem is verbonden.Hoe vervang je de batterijen van de koolmonoxidemelder?

De batterij voor de Koolmonoxidemelder vind je hier..

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.

2. Klik de koolmonoxidemelder los van de montagesteun.

3. Verwijder de lege batterijen en vervang ze door 3 AA batterijen. Let op de juiste positie van de polen. Als de batterijen correct zijn geplaatst, hoor je 2 pieptonen en zal het statuslampje ongeveer 15 minuten knipperen.

4. Klik de koolmonoxidemelder weer vast op de montagesteun.

Daarnaast adviseren wij ook om de koolmonoxidemelder minimaal 2x per jaar schoon te maken op de volgende manier: Maak de buitenkant schoon door deze met een schone natte doek af te vegen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, bleekmiddel, wasmiddel of glansmiddel, inclusief middelen in spuitbussen. Vermijd het sproeien van luchtverfrissers, haarspray, verf of andere spuitbussen in de buurt van de koolmonoxidemelder. Plaats geen luchtverfrissers in de buurt van de koolmonoxidemelder.


Advies of hulp nodig?

Heb je vragen of kom je ergens niet uit? Wij helpen je uiteraard graag! Veel informatie over onze accessoires vind je op de pagina veelgestelde vragen. Mocht je het antwoord op jouw vraag daar niet kunnen vinden, neem dan contact met ons op:

 • Iedere werkdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur op het telefoonnummer 088-383 88 38

Andere accessoires

x

Ben je nog geen WoonVeilig klant? Ontdek nu welke beveiligingsoplossing het beste bij jou past.

Wil je weten wat jij nodig hebt voor de basis van jouw huisbeveiliging? Beantwoord dan 3 eenvoudige vragen en wij voorzien jou direct van een transparant beveiligingsadvies op maat: je weet direct welke WoonVeilig melders jij nodig hebt en wat de aanschafkosten zijn.

Start mijn adviesaanvraag

1. Hoeveel directe toegangen tot jouw woning wens je te beveiligen?

Tel hierbij alle deuren en ramen die open kunnen aan zowel de voorzijde, zijkanten en achterzijde van de woning; kortom alle toegangen waar een potentiële indringer jouw woning dus direct kan betreden. Denk ook aan de eerste/tweede verdieping: heb je bijvoorbeeld toegankelijke balkons? Neem dan ook die deuren en ramen die open kunnen mee. Een directe toegang tot jouw woning beveiligen we met een deur-/raamcontact. Daarmee krijg je direct een melding als een raam of deur geopend wordt.

1 2 3 4+

Een andere hoeveelheid nodig? Bij het uiteindelijke beveiligingsadvies kun je dit zelf nog aanpassen.

Vorige

2. Hoeveel ruimtes in jouw woning zal een potentiële indringer altijd passeren?

Bedenk wat de meest aannemelijke plaats is waar een potentiële indringer jouw huis binnen kan komen en wat van daaruit de meest logische doorgangsroute van jouw huis is (veelgenoemde voorbeelden van ruimtes op de doorgangsroute: de hal, woonkamer, keuken en eventuele overloop). Een ruimte op de doorgangsroute beveiligen we met een bewegingsmelder. Wordt de ruimte waar deze hangt doorkruist dan ontvang je direct een melding.

1 2 3 4+

Een andere hoeveelheid nodig? Bij het uiteindelijke beveiligingsadvies kun je dit zelf nog aanpassen.

Vorige

Jouw persoonlijke beveiligingsadvies is bijna gereed.

Vul hieronder jouw e-mailadres in om direct jouw beveiligingsadvies te bekijken.

Vul een geldig e-mailadres in.

Jouw advies wordt samengesteld

Een moment geduld alsjeblieft

Bedankt voor het invullen van jouw gegevens

Op basis daarvan hebben wij jouw persoonlijke beveiligingsadvies opgesteld. Heb je vragen over jouw beveiligingsadvies of over de huisbeveiliging van WoonVeilig dan kun je hieronder ook direct een belafspraak inplannen met een van onze beveiligingsexperts.

Maak direct een belafspraak met onze beveiligingsexpert Ga direct naar mijn beveiligingsadvies